Member

 

President

Tsuyoshi Watanabe (Hokkaido University)


Director

Atsuko Yamazaki (Hokkaido University)


Board member

Keiichi Sasaki (Kanazawa Gakuin University)

Kana Tonochi, Tsugeru Ijichi


Auditor

Jun-ichi Natsume

 

Scientific advisor emeritus

Kenji Konishi (Professor emeritus, Kanazawa University)


Tecnical advisor emetitus

Hiroshi Adachi (Geoact Co.,Ltd.)

 

Program manager

Taro Komagoe

 

Marketing manager

Saori Ito

 

Staff

Sakiko Fujisaki, Chinatsu Nagahama, Michiko Nouzawa, Megumi Yano


Supporter

Hikari Sakae, Miwako Nishi

 

Regular members

Hiroya Yamano (NIES)Kotaro Shirai (Univ. Tokyo)
Osamu Abe (Nagoya Univ.)Nobuhiro Fukami (Miyazaki Univ.)
Tomihiko Higuchi (Univ. Tokyo)Chuki Hongo (Univ. Ryukyus)
Shoichi Kiyokawa (Kyusyu Univ.)Frederic Sinniger Harii (Univ. Ryukyus)
Kohki Sowa (Toho Univ.)Takuma Fujii (Kagoshima Univ.)
Nina Yasuda (Miyazaki Univ.)Naoko Isomura (ONCT)
Kensuke Yanagi(Natural History Museum, Chiba)Takahiro Kubo (NIES)
Chieko Shimada (Akita Univ.)Aya Sakaguchi (Tsukuba Univ.)
Toru Nakamori (Tohoku Univ.)Yuichi Nishimura (Hokkaido Univ.)
Kazuto Ohmori (HRO)Hiroki Matsuda (Kumamoto Univ.)
Intan Suci Nurhati (LIPI)Ryuji Asami (Univ. Ryukyus)
Yoshikatsu Nakano (Univ. Ryukyus)Fumihito Iwase (Shikoku Marine Life Lab.)
Tadashi Kimura (JWRC)Naoko Dewa (Kagoshima City Aquarium)
Jun-ichi YodaHiroyuki Yonemori
Yoshitaka KosakaEkimitsu Mineyama
Koji IidaMasatoshi Umehara
Daichi Tanabe

 

Student members

Mayumi Suzuki (Hokkaido Univ.)Hiroto Kajita (Univ. Tokyo)
Megumi Yano (Hokkaido Univ.)Yoko Tokunaga (Hokkaido Univ.)
Takaaki Watanabe (Hokkaido Univ.)Takato Izumi (Univ. Tokyo)
Nozomi Shimizu (Univ. Hawaii)Jumpei Nishikawa (Tokai Univ.)
Kevin Garas (Hokkaido Univ.)

 

Associate members

Nobuhiro NodaYu Umezawa (Nagasaki Univ.)
Nobuaki Kawanishi

 

Contributors

Aya SakaguchiAkihiro Kano
Akihisa KitamuraNaoko Isomura
Mizuki SanoToyoho Ishimura
Ryuji AsamiYuko Iwasaki

 

International Collaborators

Steffen Hetzinger GEOMAR - Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany
Carrie Manfrino Central Caribbean Marine Institute, USA
Chuan-Chou Shen National Taiwan University, Taiwan